välkomna till
värne HVB

Välkommen till Värne HVB. Det lilla behandlingshemmet i natursköna i Småland!
Vi har 8 platser för både män och kvinnor i åldrarna 21-45 

 

Vi utgår från individen och problematiken kring missbruket. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder kring beteenden, relationer, tankemönster och förändringsarbete.