Värne HVB

Värne HVB
Stöd till individers hälsa, utveckling och missbruksproblematik

Med hänsyn till individers unika behov

Vi anpassar och skräddarsyr behandlingen för varje individ och tar hänsyn till deras unika behov och problematik i samband med missbruk. Vårt arbete bygger på evidensbaserade metoder som exempelvis handlar om beteenden, relationer, tankemönster och förändringsarbete.
Vi har även en anställd psykolog med specialistkompetens inom missbruk och psykiatri som är tillgänglig för våra klienter.

Vi tror på och strävar efter

Vi strävar efter att arbeta nära klienterna och ge dem den tid de behöver, eftersom vi tror att alla människor har en inneboende längtan att bli sedda och få positiv uppmärksamhet. Vår fokus ligger på att identifiera och stärka klienternas positiva resurser och tillgångar för att hjälpa dem att uppnå ett liv utan droger. Samtidigt tar vi naturligtvis hänsyn till de kända problem och utmaningar som klienterna har.

På Värne HVB står vi för

Individanpassning efter behov

Varje individ är unik och vårt fokus ligger på att identifiera och stärka individens positiva resurser och tillgångar för att hjälpa dem att uppnå ett liv utan droger.

Evidensbaserade metoder

Vi arbetar enbart utifrån evidensbaserade metoder och arbetar både med gruppbehandlingar, enskilt behandlingsarbete samt enskilda samtal och föreläsningar.

Noggrann kartläggning

Utifrån en noggrann kartläggning kring den enskilde individens behov, arbetar vi i samverkan med klienten fram en individuell genomförandeplan.

Erfarenhet och kompetens

Vårt team består av legitimerad psykolog, läkare, socionom, sjuksköterska och behandlingsassistenter som har mycket god erfarenhet, kompetens och rätt utbildning inom missbruksvård.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå