Värne HVB

Behandling

Vi utformar behandling efter varje enskild individ

Vi utgår från individen och problematiken kring missbruket. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder kring beteenden, relationer, tankemönster och förändringsarbete. Vi arbetar nära och ger klienterna tid då vi tror att alla människor har ett behov att bli sedda och positivt uppmärksammade. Vi lägger tyngdpunkten på klientens positiva resurser och tillgångar för att stärka individen till ett drogfritt liv. Givetvis tar vi höjd för känd problematik men den är ofta väl beskriven i tidigare insatser.

Startar med en noggrann kartläggning

På Värne HVB, arbetar vi med att utforma behandling efter varje enskild individ. Detta gör vi utifrån en noggrann kartläggning initialt kring individens behov utifrån utredningssamtal. Vi som arbetar har bred erfarenhet av utredning och samtidig behandling. Vi har därför tillgång till ett brett bord av pedagogiskt kartläggnings- och behandlingsmaterial att tillgå. ASI, PIKT och vid behov ADDIS.

Utifrån kartläggningen, vårdplanen samt uppdraget arbetar vi i samverkan med klienten fram en individuell genomförandeplan. Vi kan även göra mer ingående neuropsykologiska utredningar om önskemål finns.

Evidensbaserade metoder

På Värne HVB erbjuder vi behandlingsupplägg utifrån evidensbaserade metoder såsom gruppbehandlingar, enskilt behandlingsarbete samt enskilda samtal och föreläsningar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT)och psykodynamisk terapi. Vi arbetar även utifrån teorin om kriminalitet som livsstil. Ett kognitivt arbetssätt att hantera och lära känna sina känslor.

Behandlingen är strukturerad efter individens behov av tydlighet och struktur i vardagen. Vi har veckoschema där skillnaden mellan behandling och fritid är tydlig. Social färdighetsträning är en viktig del av behandlingen med möjlighet till studier, praktik, missbruksbehandling, olika aktiviteter såsom fysisk träning, friluftsliv och det dagliga livets sysslor.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå